Giới thiệu Orakuru – một giao thức oracle mới trên Binance Smart Chain được ra mắt

Orakuru là một trong những công cụ oracle đầu tiên trên Binance Smart Chain (BSC) đã ra mắt với sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư và nhiều đợt kiểm tra từ một số công ty kiểm toán.

Orakuru, một giao thức oracle trên Binance Smart Chain, gần đây đã hoàn thành đợt bán token thành công trên nền tảng gây quỹ KickPad.

Đã có nhu cầu đáng kể cho dự án từ rất sớm, với vòng Bonus Private B đã được hoàn thành trong vòng 26 giây qua hai block.

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt token ORKOrakuru đã công bố nhiều đợt kiểm tra giao thức.

Orakuru là một trong những oracle đầu tiên trên Binance Smart Chain

Với việc Orakuru trở thành một trong những oracle đầu tiên trên Binance Smart Chain, nền tảng đang phát triển nhanh chóng như một hệ sinh thái DeFi lớn, việc tập trung vào việc cung cấp các bản kiểm toán chất lượng cho cộng đồng là rất quan trọng.

Nói một cách đơn giản, oracle là một công nghệ cho phép một giao thức blockchain hoặc một nền tảng nhận dữ liệu thông qua một hợp đồng thông minh.

Ví dụ: đối với một dự án DeFi trên Binance Smart Chain để nhận dữ liệu giá của tiền điện tử, họ không thể gọi các yêu cầu API từ cơ sở dữ liệu tập trung.

Thay vào đó, các giao thức DeFi cần phải định tuyến thông qua các oracles để lấy dữ liệu. Tellor đã giải thích toàn diện vai trò của oracles trong DeFi:

“Oracle là thứ cho phép bạn đưa dữ liệu vào hợp đồng thông minh của mình. Bạn có thể dùng nó trên blockchain để đọc hoặc đẩy dữ liệu vào hợp đồng thông minh của bạn. Thông thường, đây là dịch vụ của bên thứ ba hoặc thứ gì đó mà bạn tự làm theo cách thủ công – cả hai dịch vụ này đều tập trung. Và điều quan trọng là phải rõ ràng rằng việc sử dụng một phương pháp tập trung cho oracle của bạn sẽ đánh bại toàn bộ mục đích của việc xây dựng một sản phẩm DeFi. Nếu oracle bị hỏng, nó có thể đánh lừa hệ thống và thao túng dữ liệu đó hoặc chọn kiểm duyệt nó để thu lợi tài chính cho một cá nhân”.

Cụ thể, Orakuru yêu cầu các node bên ngoài thu thập dữ liệu, chẳng hạn như nguồn cấp dữ liệu giá Binance Smart Chain và giá thị trường off-chain (ngoài chuỗi).

Dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng bởi DEX, thị trường dự đoán, bảo hiểm, cho vay và hơn thế nữa, sau đó sử dụng nguồn cấp dữ liệu để cung cấp năng lượng cho dApp của họ trên Binance Smart Chain.

Được kiểm tra từ nhiều công ty kiểm toán

Gần đây nhất, nhóm đã thông báo về việc hoàn thành kiểm tea từ Solidity Finance. Nhóm nghiên cứu cho biết:

“Chúng tôi có một số kết quả kiểm toán đáng chú ý thể hiện sự tin tưởng của chúng tôi đối với các giá trị của DAO, nêu bật tầm quan trọng của niềm tin cộng đồng. Tính năng đúc tiền và các chức năng liên quan đến quyền sở hữu thường là những vấn đề thường xuyên xảy ra đối với các dự án mới của Defi. Những vấn đề này không tồn tại với Orakuru:
– Không tồn tại các chức năng liên quan đến quyền sở hữu.
– Tất cả các token sẽ được đúc khi triển khai.
– Không có chức năng đúc tiền nào nên tổng nguồn cung không thể tăng sau khi triển khai”

Trước đó, Orakuru đã nhận được một cuộc kiểm toán hoàn chỉnh từ Solid Group vào ngày 7 tháng 4.

Nhóm nghiên cứu cho biết vào thời điểm đó:

“Chúng tôi tự hào phát hành Bản kiểm toán đầu tiên của Orakuru. Solid Group đã thực hiện một quy trình kiểm toán đáng kể các hợp đồng của chúng tôi. Tại Orakuru, chúng tôi coi trọng cộng đồng của mình và sự an toàn của bạn. Chúng tôi lập kế hoạch minh bạch hoàn toàn trong mọi việc chúng tôi làm. Bạn có thể mong đợi hai bản kiểm toán nữa được phát hành trong thời gian ngắn. ”

Nhiều cuộc kiểm toán là rất quan trọng đối với các dự án DeFi vì rủi ro bị khai thác tinh vi luôn tồn tại với các dự án có cấu hình cao.

Cả hacker mũ trắng và hacker mũ đen đều liên tục nhắm mục tiêu vào các dự án theo yêu cầu để cố gắng khai thác các lỗ hổng tiềm ẩn.

Do đó, việc Orakuru tập trung nhận nhiều cuộc kiểm toán từ các công ty kiểm toán khác nhau vẫn là một yếu tố tích cực cho tuổi thọ của dự án.

Nguồn: goctienao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *