Kawa coin contract

$ KAWA là mã thông báo cho hệ sinh thái mã thông báo meme của chúng tôi, Kawakami Inu. Chúng tôi là một tổ chức hoàn toàn phi tập trung. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành nền tảng đi đến nơi mà các degens có thể xuất hiện mà không cần nghiên cứu 🦍

Địa chỉ hợp đồng: 0x17a4ae8b1ea75d51ab0f2875b80452f7e34c272a
Liên kết Uniswap: https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x17a4ae8b1ea75d51ab0f2875b80452f7e34c272a
Liên kết Dextools: https://www.dextools.io/app/uniswap/pair-explorer/0x6be8b276d12d5600c2d74dc1993f9a8600c849cd

 

🐶$KAWA is the token for our meme token ecosystem, Kawakami Inu. We are a fully decentralized organization. We aim to be the go to platform where degens can ape without doing research 🦍

Contract address: 0x17a4ae8b1ea75d51ab0f2875b80452f7e34c272a
Uniswap link: https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x17a4ae8b1ea75d51ab0f2875b80452f7e34c272a
Dextools link: https://www.dextools.io/app/uniswap/pair-explorer/0x6be8b276d12d5600c2d74dc1993f9a8600c849cd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *