Nền tảng Avalanche hoạt động như thế nào?

Avalanche được cho là đã đổi mới ở mọi cấp độ của mạng blockchain. Về cơ bản, với một bước đột phá trong giao thức đồng thuận và sau đó tiếp tục từng lớp một để phát triển các lĩnh vực như mô hình mạng và máy ảo chưa được khám phá đủ.

Không giống như các mạng khác quy định các điều khoản và điều kiện tham gia thống nhất trên toàn hệ thống, Avalanche trao quyền cho các cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng tạo ứng dụng mạnh mẽ, đáng tin cậy, an toàn và các mạng blockchain tùy chỉnh với bộ quy tắc phức tạp hoặc xây dựng trên mạng riêng hoặc công khai hiện có phù hợp với mục đích sử dụng của họ.

Ví dụ, một tổ chức tài chính được quản lý muốn phát hành tài sản kỹ thuật số. Trong hệ thống mà tổ chức không thể kiểm soát node xác thực hoạt động mạng, họ không thể làm như vậy nếu tuân thủ đầy đủ. Trong Avalanche, tổ chức có thể kiểm soát hoàn toàn máy ảo đang chạy các trường hợp sử dụng của họ và các điều kiện chạy node trên mạng con tùy chỉnh của họ.

Avalanche sử dụng khuôn khổ đa chuỗi với 3 blockchain phân chia các chức năng quan trọng và thậm chí sử dụng các cấu trúc dữ liệu khác nhau để cung cấp cho nhà phát triển sự linh hoạt và kiểm soát tối đa đối với các ứng dụng của họ.

Avalanche 2

Mạng cơ bản

Đầu tiên, đó là Exchange Chain (X-Chain). X-Chain tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo và trao đổi tài sản giữa các cá nhân ngang hàng, bao gồm cả token AVAX của Avalanche. Trái ngược với blockchain truyền thống nơi các giao dịch được tổ chức theo thứ tự thời gian hoặc chiều cao của khối, X-Chain của Avalanche là đồ thị xoắn có hướng (DAG).

Các DAG liên kết giao dịch riêng lẻ với giao dịch khác, thay vì chờ đợi khối giao dịch kết hợp và được xác thực với nhau. Bằng cách tối ưu hóa khối lượng giao dịch lớn, DAG có lợi thế đáng kể về khả năng mở rộng.

Thứ hai là Contract Chain (C-Chain). C-Chain là blockchain hợp đồng thông minh mặc định của Avalanche và bản triển khai siêu nhanh của Ethereum Virtual Machine (Máy ảo Ethereum). Nó hoàn toàn tương thích với các hợp đồng thông minh Solidity và công cụ Ethereum, vì vậy các nhà phát triển Ethereum có thể chuyển ứng dụng vào hệ sinh thái Avalanche một cách liền mạch.

Trong khi X-Chain là DAG, C-Chain sử dụng phiên bản sửa đổi đồng thuận Avalanche cho phép sắp xếp blockchain truyền thống cần thiết cho các hợp đồng thông minh.

Cuối cùng là Platform Chain (P-Chain). P-Chain chịu trách nhiệm staking, điều phối trình xác thực trên các mạng và tạo mạng con tùy chỉnh. Mọi trình xác thực của Avalanche đều tham gia staking trên P-Chain nhằm giúp bảo mật mạng lõi, nhưng những trình xác thực này sau đó có thể tạo thành các tập hợp xác thực động hoặc riêng tư để vận hành mạng con.

Trên các mạng con này, trình xác thực có toàn quyền kiểm soát dữ liệu, mô hình kinh tế, máy ảo, … Có nghĩa là, tập hợp các trình xác thực có thể chuyển các máy ảo từ bất kỳ mạng blockchain nào khác để thay thế một cách hiệu quả cơ chế đồng thuận cơ bản, tối ưu hóa hiệu suất của các mạng đó và logic hợp đồng thông minh.

Nguồn: tapchibitcoin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *